ČR Praha Vyšehrad Kostel stětí sv. Jana KřtiteleArray
Kostely 3495