ČR Praha Troja Botanická zahrada hlavního města Prahy
Parky a zahrady 5250