ČR Praha Staré Město Šitkovská vodárenská věž
Pražské věže 7297