ČR Praha Staré Město Obecní dům Americký barwww.obecnidum.cz
Restaurace 12120