Praha Staré Město Národní galerie v Praze - Klášter sv. Anežky České

Stálá expozice: Středověké umění v Čechách a střední Evropě

Adresa: U Milosrdných 17, Praha 1

Info: 224 810 628

URL: www.ngprague.cz

První klášter klarisek na sever od Alp, založený pravděpodobně roku 1231 sv. Anežkou Českou, dcerou krále Přemysla Otakara I. Stavba je svědectvím pronikání cisterciácko-burgunské gotiky do Čech.