ČR Praha Staré Město Kostel sv. Salvátora
Pražské věže 9699