ČR Praha Staré Město Kostel sv. Haštala
Pražské věže 8875