Klementinum je největší stavební celek po Pražském hradu. Je to první kolej v Praze, kam přišli jezuité r. 1556. Po příchodu se usídlili v bývalém dominikánském klášteře u sv. Klimenta na Starém Městě u Karlova mostu. Tento kostelík dal později jméno celému areálu - Klementinum. Nad budovami Klementina se tyčí Astronomická věž. Věž je vysoká 52 m, na vrchol vede 172 strmých točitých schodů. Na kupoli věže se tyčí gigantická olověná socha Atlanta, který drží zeměkouli.