Praha Nusle Bowling v Továrně

Vážení hosté, Tato bowlingová herna a pivnice vznikla v objektu bývalé textilní továrny, kterou založil zde v Nuslích ještě za Rakouska - Uherska továrník Otto Kretschmer původem z Nové Paky. Textilní tradice jeho rodu sahá do roku 1626 o čemž svědčí cechovnický jmenovací dekret cechu punčochářského podepsaný Ferdinandem II. Vzhledem k tomu, že devastace celého továrního objektu za minulé politické éry byla ohromná, nebylo možné v textilní výrobě pokračovat. V dnešní době je objekt využíván jako projekční a obchodní kanceláře renomovaných firem a také pro naši bowlingovou hernu. Naším cílem je spojit sportovní vyžití s příjemným posezením a zábavou u dobrého piva.