ČR Praha Motol FN MOTOL - dětská část+420 224 431 111www.fnmotol.cz
Nemocnice 369
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5