Praha Malá Strana Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových

Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových

Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových
U Sovových mlýnů 2
118 00 Praha 1 – Malá Strana
GPS: 14°24'30.51612"N, 50°5'2.5242"E
Kategorie: Muzea
U Sovových mlýnů 0.01 km Pohled ze Střeleckého ostrova, Staré Město 0.12 km Tučnáci 0.02 km Divadlo Čertovka 0.12 km

 Nadace Jana a Medy Mládkových

"Vydrží-li kultura, přežije národ"

Jan Mládek

Nadace Jana a Medy Mládkových byla zřízena Dr. Medou Marií Mládkovou za účelem podpory a provozování sbírky moderního umění shromážděné Janem a Medou Mládkovými. Vedle této sbírky nadace pečuje o Sbírku Jiřího a Běly Kolářových a Sbírku pro Jindřicha Chalupeckého. Umělecká díla z těchto sbírek jsou vystavována v Museu Kampa a zároveň pravidelně zapůjčována na české i mezinárodní výstavy.

Museum Kampa, které sídlí ve zrekonstruovaných Sovových mlýnech, je pilotním projektem Nadace Jana a Medy Mládkových. Paní Meda Mládková darovala Hlavnímu městu Praha svoji rozsáhlou sbírku a tím nadace získala do péče objekt historických mlýnů, jejichž rekonstrukce za účelem vytvoření muzea moderního umění znamenala záchranu tohoto zchátralého komplexu. Museum Kampa představuje veřejnosti éru „modernismu za železnou oponou“ a současně významnou kolekci děl malíře Františka Kupky a sochaře Otto Gutfreunda. Vedle stálé expozice Museum Kampa připravuje řadu krátkodobých výstav českých i zahraničních moderních a současných autorů. Museum klade vedle sbírkotvorné a výstavní činnosti velký důraz také na vzdělávací programy. Za tímto účelem pořádá řadu doprovodných akcí věnovaných školám, rodinám s dětmi, studentům, seniorům a dalším zájemcům z řad široké veřejnosti. Ve spolupráci s občanským sdružením Most k umění vytváří Museum Kampa celoroční projekt pro děti z Fondu ohrožených dětí Klokánek. Smyslem doprovodných programů je rozšiřovat okruh zájemců o moderní umění i míru pochopení a interakce s vystavenými díly.

Po dlouholetém úsilí Medy Mládkové získala nadace do své péče také Werichovu vilu. Projekt Werichova vila si klade za cíl vyvíjet aktivity, které pomohou k pozitivnímu rozvoji současné společnosti, propagovat obdobné činnosti dalších subjektů a v neposlední řadě se snažit vytvářet takové prostředí, ve kterém se může veřejnost sama aktivně podílet na tvorbě a realizaci osvětových kampaní, happeningů a společenských setkání. Projekt navazuje na tradici, kterou v sepětí s tímto historickým domem započaly osobnosti jako je Dobrovský, Holan, Voskovec a Werich. V současnosti je připravován pro Werichovu vilu internetový portál a až do rekonstrukce objektu je koncipována realizace prvních témat.

Nadace Jana a Medy Mládkových by do své péče ráda získala také tzv. zahradní domek na Kampě, ve kterém by měl být vybudován chybějící dětský ateliér a prostor by tak mohl být věnován vzdělávacím aktivitám pro děti a výstavám dětské a studentské tvorby. Meda Mládková o tento objekt, který by ráda pojmenovala Trnkův domeček, usiluje již od roku 2002.

Dalším okruhem činnosti nadace je publikační a osvětová činnost. Nadace Jana a Medy Mládkových vydává katalogy ke všem krátkodobým výstavám pořádaným v Museu Kampa a k jeho stálé expozici, ale také například ve spolupráci s nakladatelstvím Akropolis vydala tři díly korespondence Jiřího Voskovce a Jana Wericha. V roce 2009 bude k rozsáhlým sbírkám středoevropského moderního umění vydán obsažný sbírkový katalog.

Předmětem činnosti nadace je podporovat rozvoj výtvarného umění a kultury v České republice, seznamovat veřejnost s moderním výtvarným uměním a přispívat k znovuoživení a posílení povědomí o kulturní tradici v uvedené oblasti umění.