Praha Malá Strana Malostranská mostecká věž v noci

Malostranská mostecká věž : Předchůdcem Karlova mostu byl most Juditin, který nahradil povodní stržený dřevěný most. První pražský kamenný most vybudoval král Vladislav I. v letech 1160 - 72 a pojmenoval ho po své manželce Juditě. Juditin most byl jedinečným dílem, v té době existovaly kamenné mosty pouze v Drážďanech (1119) a Řezně (asi 1133 - 46). Na svou dobu velkolepé technické dílo zničila povodeň 3. února 1342. Dodnes se z mostu zachovaly zbytky oblouků ve sklepích některých domů a především menší mostecká věž na Malé Straně. Dne 9. července 1357 Karel IV. položil základní kámen pro stavbu nového mostu. Stavbu svěřil tehdy čtyřiadvacetiletému Petru Parléřovi, který stavěl most až do své smrti roku 1397, kdy ho předal svým pokračovatelům sjízdný, ale ještě ne zcela dokončený - to se stalo až roku 1402, kdy bylo dokončeno tělo mostu, a malostranská věž byla dokončena až roku 1464. Malostranská brána má tedy dvě věže - nižší zřejmě vznikla jako součást opevnění levobřežního sídliště na začátku 12. století a později byla připojena k Juditině a po jeho zničení ke Karlovu mostu. Dnešní renesanční úprava věže pochází z roku 1591. Vyšší Malostranská mostecká věž byla upravena ze starší, snad románské stavby v roce 1464 a koncepcí navazuje na Parléřovu Staroměstskou mosteckou věž. Oblouk brány mezi věžemi pochází z roku 1411