ČR Praha Kobylisy Restaurace KOBYLAKontakt

Restaurace KOBYLA

GPS: Google mapy Kategorie: Restaurace
Zobrazeno: 104x
ČR Praha Kobylisy

Kontakty

Restaurace KOBYLA

URL:
www.restauracekobyla.cz

Telefon:
+420 222 623 268

Adresa:
Klapkova 172/8, 182 00 Praha 8-Kobylisy