ČR Praha Hradčany Svatováclavská vinice
Parky a zahrady 5217