Praha Holešovice Národní galerie v Praze - Veletržní palác

Veletržní palác se dříve jmenoval Palácem vzorkových veletrhů a byl postaven na základě architektonické soutěže vypsané v roce 1924. Jedná se o funkcionalistickou stavbu podle návrhu architektů Oldřicha Tyla a Josefa Fuchse. Stavba byla ukončena roku 1924. Pro současné využití Národní galerie byl zrekonstruován po ničivém požáru v roce 1974, kdy byla jeoh větší část zničena.

V paláci jsou v současnosti uloženy sbírky umění 19. a 20. století. Expozice představuje práce klíčových autorů českého výtvarného umění v monografických profilech nebo ve výběru stěžejních děl, ale také práce autorů zahraničních. Obraz doby dokreslují ukázky architektury, nábytku, uměleckého řemesla, módy, designu a scénografie. Nechybějí ani fotografie, kresby a grafiky, soustředěné v grafických kabinetech. Vedle osobností osvědčených jsou představeni také umělci dosud opomíjení nebo neobjevení. České umění je ukázáno v těch kvalitách, které je odlišují od světového, a činí je jedinečným. Celému záměru nacházení nových souvislostí napomáhá invenční architektonické řešení jednotlivých sálů.

 

Více na www.ngprague.cz