ČR Praha Hloubětín Cihelna v Bažantnici
Parky a zahrady 5600