Praha Bubeneč Královská obora Stromovka

Stromovka, někdy zvaná také Královská obora, je zřejmě nejvýznamnějším parkem v celé Praze. Rozkládá se na ploše 89 hektarů na území čtvrti Bubeneč. Ze severu je ohraničena Vltavou a Císařským ostrovem, z východu pražským Výstavištěm, na jihu a západě je městská zástavba. Zelené plíce rušného velkoměsta dnes slouží převážně k rekreaci a odpočinku, případně i sportovním a poznávacím účelům.

Stromovka byla založena v roce 1268 králem Přemyslem Otakarem II. na území osady Ovenec jako královská lovecká obora. Až do 19. století pak byla veřejnosti nepřístupná. Roku 1319 zde nechal král Jan Lucemburský postavit tribunu pro rytířské turnaje. V roce 1502 byl vystavěn ve své původní podobě dnešní Místodržitelský letohrádek, tehdy lovecký letohrádek dalšího krále - Vladislava Jagelonského. V době husitských válek a později i za třicetileté války byla obora značně poničena. Mezi nimi však za Rudolfa II. koncem 16. století nastalo naopak období velkého rozmachu. Bylo zřízeno několik rybníků pro chov ryb i vodních ptáků, provedena parková úprava a v oboře vznikla i terasová zahrada. Velké přestavby se dočkal Císařský mlýn, ze kterého se stala brusírna drahých kamenů a existovala zde i lázeň s umělou jeskyní-grottou. Vyražena byla tzv. Rudolfova štola, která v délce jednoho kilometru sahá až k Vltavě a napájela vodou rybníky v oboře. Štola se zachovala dodnes a od roku 1997 je možné si ji i prohlédnout. Na konci 17. století pak vznikla ve Stromovce dnešní Šlechotova restaurace, původně tzv. Královská dvorana s krásným freskovým sálem.

Moderní historie Stromovky začíná rokem 1804, kdy byla zpřístupněna veřejnosti. V 19. století byly některé rybníky zrušeny a vysázelo se zde asi 8 tisíc jehličnatých stromů i mnoho okrasných dřevin a květin, byl založen i růžový sad. V podstatě tak vznikla dnešní podoba zalesněných ploch střídajících se s lukami. Na území Stromovky byla také postavena železniční dráha a zavedla se sem tramvajová trať, původně koněspřežná. V roce 1891 se ve Stromovce konal II. Všesokolský slet. Ve stejném roce byla její plocha výrazně zmenšena k výstavbě dnešního Výstaviště, tehdy pro Jubilejní zemskou výstavu.

Ve 20. století bylo nejvýznamnější změnou ve Stromovce zřízení Planetária v roce 1960. S výškou 15 metrů, průměrem promítací kopule 23,5 metru a projekční plochou 843 metrů čtverečních patří k největším na světě. Po rozsáhlé rekonstrukci je zde od roku 1991 v sále Cosmorama nejmodernější optomechanické planetárium, které umožňuje zobrazení vesmíru v nejvyšší kvalitě. Od roku 2009 pak má i nový digitální projekční systém SkySkan Definiti, který umožňuje zobrazení z jakéhokoliv místa ve vesmíru i v jakémkoliv čase dějin.

Dnes je Stromovka také Zvláště chráněným územím podle zákona o ochraně přírody a krajiny a chráněna je rovněž podle zákona o státní památkové péči.