Královéhradecký kraj Prachovské skály

Prachovské skály se nalézají jen n ěkolik kilometrů severozápadně od Jičína a přes svoji relativně menší rozlohu (2,6 kilometrů čtverečních) jsou jedním z vůbec nejnavštěvovanějších skalních měst v celé České republice. Zdejší pískovcové útvary představují pravý ráj také pro horolezce. Prachovské skály byly nazvány podle obce Prachov, která je i jedním z hlavních turistických východišť, druhým pak je Turistická chata. Romantické skalní útvary jsou rozčleněny na různé věže, jehly či bloky a dosahují výšky až 40 metrů. Mezi nimi najdete i úzké průchody či množství vytesaných schodišť. A dokonce obdobně, jako je např. v Krkonoších jejich ochraným duchem Krakonoš, tak i v Prachovských skalách se prý vyskytuje bájná duchovní bytost zvaná Pelíšek.

Jak dokládají archeologické nálezy, Prachovské skály byly osídleny již v době kamenné. Vyskytovali se zde i Keltové a v 6. století sloužily jako přírodní pevnost starých Slovanů, která byla doplněna systémem dodnes patrných valů. Ve 14. století zde stál hrad Pařez, po němž nám zůstaly vystesané místnosti. Prvním jmenovitě známým turistou, který navštívil Prachovské skály, byl prý na počátku 19. století rakouský císař František I. Na nosítkách jej měli pronášet Císařskou chodbou, která byla podle toho i pojmenována. Historikové si však nejsou jisti pravdivostí této události. Roku 1866 se v prostoru Prachovský skal odehrála bitva prusko-rakouské války. K roku 1879 se datuje další z prvních významných návštěv - tentokrát podnikatele Vojty Náprstka a básníka Jaroslava Vrchlického. Brzy poté se pak oblast stala doménou Klubu českých turistů, jehož odbočka vznikla v Jičíně v roce 1892. Spolek se následně zasloužil i o vznik dnešních turistických cest.

Prachovské skály jsou nyní protkány celou hustou sítí zna čených stezek. Turisticky zřejmě nejatraktivnějšími částmi jsou vyhlídky. Nalézá se jich zde celkem 13, k nejzajímavějším patří vyhlídka Českého ráje, Hakenova vyhlídka, vyhlídka Křížkovského sboru, vyhlídka Míru či Hlaholská vyhlídka. Mezi mimi procházejí dva prohlídkové okruhy. Velký okruh měří asi 5 kilometrů, je označen zeleně a vede také do vzdálenějších částí oblasti. Je turisticky nejpopulárnější cestou a najdete na něm 8 skalních vyhlídek. Malý okruh má žlutou barvu a měří necelé 2 kilometry. Jsou na něm dvě vyhlídky a především nejhlubší rokle celých Prachovských skal, Císařská chodba. Část okruhu nese i historický název Denisova cesta.