Katedrála sv. Bartoloměje

  • Ochoz věže - Katedrála sv. Bartoloměje - Plzeň

  • Oltář - Katedrála sv. Bartoloměje - Plzeň

  • Před věží - Katedrála sv. Bartoloměje - Plzeň

  • Hlavní loď - Katedrála sv. Bartoloměje - Plzeň

Kategorie: Katedrály

Presbyterium s hlavním oltářem a proslulou Plzeňskou madonou z 2. pol. 14.stol, vrcholným dílem evropského gotického sochařství. Je vytesána z opuky, měří 1,34 m a patří k nejvzácnějším gotickým památkám u nás vůbec. V r. 1993 zřídil papež Jan Pavel II. v Plzni biskupství a chrám sv. Bartoloměje se stal katedrálou.

Sdílejte nás