Pardubický kraj Pardubice

Ke jménu Pardubice si každý dokáže přiřadit něco lákavého – milovníci koní Velkou pardubickou steeple-chase, gurmáni pardubický perník nebo pivo Pernštejn, cestovatelé železniční uzel a letiště, sportovci hokej, motoristé plochodrážní závod Zlatá přilba. Toto statutární a krajské město na soutoku Labe s Chrudimkou mající téměř sto tisíc obyvatel je také známé průmyslem – hlavně chemickým, strojírenským, elektrotechnickým nebo potravinářským. Pardubice jsou jedním ze dvou přirozených center hradecko-pardubické aglomerace.

Město Pernštejnů

Již ve 14. století byly Pardubice městem, které vlastnili páni z Pardubic.Tento šlechtický rod měl ve znaku přední polovinu bílého koně se zlatou uzdou na červeném štítě, známý symbol, který se posléze stal znakem městským.

Největší rozkvět zažily ovšem Pardubice až v první polovině 16. století, kdy se dostaly do majetku rodu Pernštejnů. Zdejší vodní hrad prošel pozdně gotickou a po té renesanční přestavbou, takže z této dominanty města vzniklo pohodlné zámecké sídlo, obklopené zemními valy. Sídlí zde Východočeské muzeum a Východočeská galerie. Opatrují tu nejstarší renesanční nástěnné malby v Čechách a také největší středoevropskou sbírku pohlednic. V zámku jsou rovněž umístěny expozice českého skla 20. století a sbírky zbraní nebo numismatické.

Za doby Pernštejnů se utvářela dnešní podoba historického jádra města. V jeho středu se nachází Pernštýnské náměstí s honosnými měšťanskými domy postavenými v období pozdní gotiky. Zdobené fasády mají ale až z dob pozdějších – baroka, rokoka či empíru. Nejzdobnější je dům U Jonáše s plastickými reliéfy z konce 18. století, v jehož prostorách sídlí expozice Východočeské galerie. Novorenesanční komplex městské radnice pochází až z konce 19. století a též jej zdobí medailony, sgrafita a sochy. Honosný vstup na náměstí poskytuje Zelená brána, která je zbytkem městského opevnění. Její starší částí je renesanční brána, do jejíhož průčelí navrhl Mikoláš Aleš reliéf znázorňující erbovní pověst pánů z Pardubic. Novější část tvoří 60 m vysoká věž. Ta návštěvníkům umožňuje nádherný výhled nejen na historický střed města, ale i na jeho okolí.

Pardubice mají několik krásných kostelů. Na východní a západní cípy Pernštýnského náměstí navazují stavby dvou nejvýznamnějších. Jednak kostel Zvěstování Panny Marie, který je nejstarší, neboť byl založen Arnoštem z Pardubic již v polovině 14. století. Později byl přestavěn a začátkem 20. století celkově rekonstruován. Protější klášterní kostel sv. Bartoloměje si z velké části uchoval původní podobu chrámového prostoru ze 16. století, i tehdejší malířskou výzdobu. Za tímto kostelem nalezneme útulný kout – Wernerovo nábřeží. Vede podél bývalého mlýnského náhonu, jenž navazoval na vodní kanál vybudovaný již za Pernštejnů. Na místě císařského mlýna tu stojí dnes restaurace a na nábřeží rostou cizokrajné stromy – jerlíny japonské.

Novější architektura

Pardubice upoutají pozornost návštěvníků i stavbami ze století dvacátého. Jsou soustředěny hlavně kolem Náměstí Republiky. V jeho čele stojí jedna z nejzajímavějších staveb, secesní divadlo. Sem vedoucí Zelenou bránu obklopují budovy Městské spořitelny a Anglobanky, naproti nim zaujme bývalý hotel, dnes obchodní centrum Grand. Dvě posledně jmenované budovy navrhl architekt Josef Gočár, kterého více proslavilo budování sousedního Hradce Králové. O osudu další monumentální Gočárovy stavby, Winternitzových automatických mlýnů z roku 1910, se nyní jedná. Tyčí se na pravém břehu Chrudimky naproti zámku. Jednou z nejvýznamnějších staveb poválečného funkcionalismu je nádraží, dílo architektů Řepy a Dandy.

Unikátní stavbu představuje i krematorium z roku 1923, jehož realizací Pardubice získaly vůbec první krematorium v českých zemích. Navrhl je v rondokubistickém stylu architekt Janák.

Sport a volný čas

Jinak jsou Pardubice městem parků a moderní obytné a průmyslové zástavby.

Jsou také příjemným místem pro sportovně naladěné lidi. Polabská krajina nabízí výborné podmínky pro cykloturistiku, například podél Opatovického kanálu. Tato technická památka postavená již za Pernštejnů je dlouhá 32,6 km a dnes přirozeně zapadá do přírodní krajiny, ve střední části dokonce vytváří meandry s  dubovými porosty. V okolí města se vyskytuje větší množství vodních ploch, které poskytují v létě příjemnou koupel i možnost vodních sportů.Nejoblíbenější jsou písníky u Mělic. Přímo ve městě se pak nalézá jeden z nejmodernějších krytých bazénů v Čechách. Samotné Labe kvalitou své vody ke koupeli nevyzývá, mezi zástavbou ale jeho slepá ramena vytvářejí krásná přírodní zákoutí. Po labských vodách se lze projet výletní lodí nebo jen malou lodičkou.

Pardubice prosluly dostihovým závodištěm, blízko se také nacházejí známé hřebčíny s chovem starokladrubských koní. Zatímco v Kladrubech nad Labem se chovají koně bílí, chov vraníků je umístěn ve Slatiňanech. Zajímavým příměstským cílem je Kunětická hora s hradem na vrcholku a s Perníkovou chaloupkou při úpatí. Na hradě se pořádají pravidelně divadelní, hudební nebo historické akce. Událostí se ale ve městě i kolem děje mnohem víc, tak třeba pardubické letiště každoročně pořádá Aviatickou pouť. Vždyť Pardubice se pyšní tím, že jsou kolébkou českého letectví. První dálkový let, který uskutečnil inženýr Jan Kašpar v roce 1911, byl totiž na trase Pardubice – Velká Chuchle u Prahy.

A na příjemný let Pardubicemi vás zveme i my, a to s pomocí našich virtuálních prohlídek.