Středočeský kraj Otmíče Přírodní památka Otmíčská hora