ČR Středočeský kraj Otmíče Přírodní památka Otmíčská hora
421