ČR Středočeský kraj Otmíče Kaple sv. Jana Nepomuckého
493