Historie města: Počátky historie města jsou spojeny se založením nedalekého cisterciáckého kláštera roku 1144. Tehdy zde byly dvě osady - Přesanice a Pomuk, které byly spojeny roku 1384. Od té doby se začal oficiálně používat název Nepomuk. Ve 13. a 14. století se zde dolovalo zlato a stříbro. Doly byly velmi výnosné a osada oplývala bohatstvím. Usazovalo se zde mnoho řemeslníků i zemědělců a obec se stávala přirozeným střediskem, kde byly za kládány různé živnosti a rozvíjel se obchod. Již roku 1254 je Nepomuk jmenován trhovou vsí. Od roku 1250 v Nepomuku sídlil soud. Hrdelní právo mu bylo uděleno tehdejším panovníkem Přemyslem Otakarem I. Souzeni zde byli zločinci dopadení v celém obvodu nepomuckého opatství. Roku 1413 povýšil král Václav IV. Nepomuk na město.