ČR Karlovarský kraj Mostov Hotel Zámek Mostov Kašna před zámkem
30883

Původní tvrz z 15. století přestavěná v 17. století na zámek. Zámecký park čítá mnoho různorodých okrasných keřů a listnatých stromů, především kaštanů, javorů, červených buků, smutečních vrb a platanů, tropické a subtropické rostliny.