Středočeský kraj Lešany Vojenské technické muzeum Lešany

Vojenské technické muzeum Lešany patří mezi největší a nejzajímavější expozice tohoto druhu v celé Evropě. Nachází se jižně od Prahy ve vzdálenosti asi 40 kilometrů z jejího centra poblíž Týnce nad Sázavou, v areálu bývalých dělostřeleckých kasáren mezi obcemi Lešany a Krhanice.

Najdete zde více než 700 vojenských exponátů včetně světových unikátů z období dlouhého více než stovku let – od závěrečné fáze existence rakousko-uherské armády až po současnost. V muzeu je prezentována technika od tanků, kanónů a obrněných vozidel přes nákladní a osobní vozidla i motocykly či raketovou techiku až po spojovací a ženijní techniku. Ve Vojenském technickém muzeu Lešany najdete výzbroj nejrůznějších armád, od naší přes německou či ruskou až po britskou a americkou, ale i z dalších zemí.

Mezi unikátní exponáty patří zejména děla z plzeňských Škodových závodů z let 1890 až 1935 či československé tanky, automobily a motocykly z období od roku 1918 po 1939. K nejcenějším exponátův však patří také tanky a raketová technika z výzbroje armád Varšavského paktu i Severoatlantické aliance.

Celá sbírka Vojenského technického muzea Lešany je logicky uspořádána do celků v deseti halách, další technika se nachází pod přístřešky i a na volném prostranství.

Hala číslo 1 zahruje období let 1918-1938. Úvodní část simuluje nádvoří kasáren ještě za Rakousko-Uherska a najdete zde minomet brněnské strojírny Storek, který byl vyroben v jediném kusu. Dále uvidíte námoční a dělostřelecké miny, kanon československých legií v Rusku, prostředí autodílny, různé meziválečné automobily i motocykly oživené figurínami v dobových stenokrojích a dva tančíky ze třicátých let.

Hala číslo 2 prezentuje válečná léta 1939 až 1943. První část je věnována plánované obraně vlasti a uvidíte zde např. bunkr z pevnostního systému stavěného ve druhé polovině třicátých let, který měl čelit německému útoku na Československo. Nachází se zde i předválečný československý tank LT vzor 35. Druhá část patří období protektorátu a uvidíte v ní tank i vozidla, která byly naše zbrojovky nuceny vyrábět pro německou armádu. Třetí část prezentuje techniku z bojů v severní Africe.

Hala číslo 3 ukazuje období let 1944 a 1945. První část představuje dioramata z bojů na východní frontě – kanony a raketomety jak německé, tak ruské armády, ale i výzbroj československého armádního sboru, který byl zformován v Buzuluku. Ve druhé části uvidíte plzeňské náměstí po osvobození americkou armádou a tank i další ukázky z její techniky.

Čtvrtá hala představuje období 1945 až 1950. Kolona vozidel zde ukazuje příjezd Československé samostatné obrněné armády ve Francii a její britskou techniku. Dále uvidíte např. dvě legendární vozidla z období, kdy naše technika byla na světové špičce - motocykl JAWA 250 "Pérák" vyráběný od roku 1946 a automobil TATRA 600 "Tatraplán", který byl ve výrobě od roku 1948.

Hala číslo 5 zahrnuje období let 1950 ař 1962 a nachází se zde ukázka bunkru z jihozápadních hranic Československa včetně pevnostího kanonu. Představeny jsou i prototypy terénních vozů z mladoboleslavské Škodovky, jejichž výroba však nebyla zavedena kvůli přechodu československé armády na sovětskou výzbroj. Uvidíte také techniku německé a britské armády této doby. Zajímavostí jsou motocykly JAWA, které byly dodávány pro švédskou a finskou armádu.

Šestá hala prezentuje tankovou bitvu Ostravské operace. Procházíte zákopem a máte možnost sledovat československou i sovětskou a posléze také německou techniku, samozřejmě včetně tanků. Nakonec vstoupíte do původně československého pevnostního objektu, který byl na konci války používán německou armádou.

Hala číslo 7 je věnována protiletadlovému dělostřelectvu. Najdete zde československé kanony, ale i tyto zbraně z Velké Británie, Francie a Německa, a to od meziválečného období, přes druhou světovou válku až po padesátá léta.

Hala číslo 8 ukazuje děla systému Škoda z let 1890 až 1935. Více než 40 kusů kanonů, houfnic a minometů představuje nejkomplexnější sbírku produkce této zbrojovky na světě. Najdete zde i speciální horská děla. Nejcennějšími kusy jsou zřejmě jednak 7,5palcový polní kanon, který se stal základem pro konstrukci dalších děl, a jednak 10centimetrová lehká houfnice vzor 14/19, která sloužila na poslední cestě prezidentů Tomáše Garigue Masaryka i Václava Havla.

V deváté hale je umístěna expozice spojovacího vojska. První část je věnována historii této techniky v československém vojsku, druhá obecnému vývoji spojovacích prostředků. Najdete zde např. diorama vagonu telegrafní roty československých legií v Rusku, ale i stanice sloužící za druhé světové války československé jednotce v SSSR i protiněmeckému odboji u nás.
Hala číslo 10 je expozicí raketového vojska. Uvitíte především odpalovací zařízením a rakety vyrobené v Sovětském svazu, které byly ve výzbroji československé armády od šedesátých let až do pádu komunistického režimu. Prezentována je však např. i část spalovací komory legendární německé rakety V-2. V druhé části si můžete prohlédnout protitankové řízené střely.