Ostrůvek na rybníku byl oblíbeným místem pikniků a též útočištěm matky posledního Metternicha (Isabela de Silva y Carvajal de Santa Cruz, sestřenice španělského krále Alfonse XIII.). Na jižním břehu ostrůvku je malé přístaviště. Hlavice románského sloupu z 11. století se na ostrůvku druhotně uplatnila jako romantická studna (originál hlavice je dnes v zámecké instalaci). Nový dřevěný most je z r. 1992. Přepad rybníka s kamenným můstkem vytváří vodopád, zdůrazněný porostem jedlovce kanadského (Tsuga canadensis).