Kaple zde byla už v barokním zámku a při klasicistní přestavbě byl původní oltář darován do kaple sv. Anny ve Staré Vodě. Nynější hlavní oltář kancléři daroval papež Řehoř XVI. a spolu s ostatky sv. Bonifacia ho vybavil některými výsadami - jak se uvádí v papežské listině. Hlavní oltářní obraz, Vidění sv. Antonína Paduánského, namaloval vídeňský malíř Anton Petter v r.1832. Mramorová plastika vlevo od oltáře představuje Anděla strážce s dítětem. Zámecká kaple je skutečným klenotem zámku. V současnosti se zde konají především svatby.