Karlovarský kraj Kynšperk nad Ohří Věže katolického kostela

Katolický kostel Nanebevzetí Panny Marie pochází ze 13. století, přestavěný v 18. století W. Braunbockem z Teplé. Přibližně v době výstavby vznikla před kostelem i budova fary se zahradou, ze které se později stal městský park. U kostela se dále nachází kaple Olivetské hory a před farní budovou barokní socha Panny Marie Immaculaty z roku 1713. V roce 1286, kdy se od vydání listiny Václava I. o Kynšperku nad Ohří v písemných pramenech dovídáme, udělil král Václav II. patronátní právo zdejšího kostela českému řádu křižovníků s červenou hvězdou. Řád, který založila Anežka, dcera krále Přemysla Otakara I., v roce 1233 při špitálu sv. Františka na Starém Městě pražském s posláním v duchovní správě a charitativní činnosti, patřil k významným oporám české královské vlády. Rostoucímu počtu obyvatel města i farního obvodu již zřejmě původní kostel nestačil a také jeho stavební stav nemusel být vyhovující. Proto jej nechal patron kostela řád křižovníků s červenou hvězdou zbourat a na jeho místě v letech 1721 až 1727 postavit v rozvinutém barokním slohu nový kostel.