je uvnitř galerie, skýtající za nepříznivého počasí možnost vydatné procházky, zdobena v nikách 44 sochami antických postavv nadživotní velikosti a nad pilíři arkád 46 bustami, které vytvořili M. Mandík,M. Zürn a další.V kratších čelech kolonády jsou niky, původně vybavené přízedními kašnami s vodotrysky. U nich zcela polohlasem pronesená slova i věty přenese ozvěna zcela zřetelně ažna druhý konec dlouhé kolonády.Je to připomínka antické nymfy Echo, která zmučena hořem neopětované lásky, bloudila světem, vysílena tak, že z ní zbyl jenom pouhý hlas (proto se ozvěna nazývá echo). Bočním šnekovým schodištěm je možno vystoupit na střešní terasua vychutnat bohatství barevných květinových broderií v parteru před kolonádou i kouzlo stříhaných zelených stěn, jimž vévodí kašnys vodotrysky.