ČR Moravskoslezský kraj Karviná Slezská univerzita
20435
Obchodně podnikatelská fakulta