ČR Moravskoslezský kraj Karviná Slezská univerzita
20869
Obchodně podnikatelská fakulta