Zobrazeno: 7951
Oltář z vřídelních kamenů se nachází v kryptě pod chrámem Máří Magdalény, který po celá staletí spravoval řád křižovníků s červenou hvězdou a ujal se jej nově opět po roce 1990.