ČR Karlovarský kraj Karlovy Vary Becherplatz+420 353 599 993https:
Restaurace 402
T. G. Masaryka 282/57, 360 01 Karlovy Vary