Jihočeský kraj Jindřichův Hradec

Začátkem 13. století založil Jindřich z rodu Vítkovců u tržní osady románský hrádek s podhradím. Brzy po svém vzniku se stal Jindřichův Hradec jedním z nejvýznamnějších měst Jižních Čech. Ještě ve 13.století byl hrad přebudovaný na mohutné feudální sídlo, město bylo opevněno a při kostele sv. Jana Křtitele byl založen minoritský klášter. Na konci 14. století byl postaven farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, jehož věž je dominantou města.

Hrad byl na konci 16. století přestavěn na reprezentační renesanční sídlo. Mezi poslední velké stavby renesanční doby patří jezuitská kolej, ale také mnohé měšťanské domy se zdobenými štíty nebo atikami a klenutými mázhausy.V mladším jezuitském semináři je dnes Městské muzeum.

Hospodářská stagnace v 17. století zastavila rozvoj města a díky tomu se zachovalo historické náměstí s klasicistními průčelími gotickýcha renesančních domů a s částečně obnoveným loubím zdobí monumentální barokní sloup Nejsvatější Trojice, který pochází z 18.století. Velký rybník Vajgar, dotváří typický obraz města, byl založen roku 1860.

 

Vice na www.jh.cz