Izrael Jeruzalém Zeď nářků

Také "Západní zeď" z hebrejského HaKotel HaMaaravi. Je pozůstatkem hradby, která obklopovala Chrámovou horu v pozdním období Druhé Chrámu. Dnes je toto místo nejposvátnější místo Židů, je to také místo smutku nad osudem Jeruzaléma a zničení chrámu. Do škvír mezi kameny lidé vkládají papírky s přáním.