Izrael Jeruzalém Vstup do Starého Města
22603
Právě probíhající vykopávky.