Izrael Jeruzalém Vstup do Starého Města
23004
Právě probíhající vykopávky.