Izrael Jeruzalém Vstup do Starého Města
24051
Právě probíhající vykopávky.