Indie Kušinagar

Posledním ze čtyř hlavních poutních míst s vazbou na Buddhův život je Kušinagar (dalšími jsou Lumbini v Nepálu, Bódhgaya a Sarnáth), kde Buddha zemřel a vydechl svá poslední slova: "Nevěřte mým slovům jenom proto, že vám je řekl Buddha, ale sami si vše ověřte. Buďte sami sobě jasným světlem." Praktikující Buddhisté z několika zemí zde postavili chrámy, aby bylo kde ubytovat mnichy i poutníky, kteří chodí navštěvovat posvátné místo. Nejzajímavější památky leží podél Buddha Marg, což je poklidná zelená část města s příhodně uctivou atmosférou.