Indie Gaya

Gaja je zašlé prašné město, ležící asi 100km jižně od Patny. I když pro hinduistické poutníky je důležitým střediskem, pro turisty je zajímavé pouze jako dopravní uzel na cestě do Bódhgaje.