ČR Kraj Vysočina Humpolec Kostel sv. Mikuláše - varhanywww.bihk.cz
Kostely 13167

Děkanský kostel sv. Mikuláše se v září 2004 dočkal nových varhan. Nástroj v ceně 4 100 040,- Kč,byl pořízen darem manželů Kotyzových, trvale žijících v USA. Více na: http://harmonyexchange.org/Welcome.html