ČR Karlovarský kraj Horní Slavkov Rozhledna - Krudum
Rozhledny 15372