Ústecký kraj Hora Svatého Šebestiána Pomník historie Hory sv. Šebestiána

Pomník historie Hory sv. Šebestiána

GPS: 13°15'3.81744"N, 50°30'38.39472"E
Dřevěná zvonička 0.04 km Rybníky 0.55 km Letecký pohled 0.12 km