Jihočeský kraj Holašovice

Malebná jihočeská vesnice s působivou architekturouz druhé poloviny 19. století. Charakteristickým rysem vesnice jsou rovné brány nad vraty a štíty bez bohatého zdobení. Štíty jsou zdobeny štukovým dekorem s motivy známých z výšivek. Ve vesnici se dochoval středověký systém řazení usedlostí štítovými průčelími domů a sýpek. Většina domů je trvale obydlena . Vesnice si zachovala svůj čistý architektonický ráz a díky tomu bylo již v roce 1960 zapsáno několik budov do státního seznamu kulturních památek a vztahovaly se na ně zákony o památkové péči. V roce 1995 byly Holašovice prohlášeny památkovou rezervací.Na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, byly Holešovice zapsányv roce 1998Do podvědomí české veřejnosti se vesnice zapsala v roce 1972, kdy se zde natáčela filmová podoba Prodané nevěsty.Více na http://www.holasovice.eu/info.htm