ČR Jihočeský kraj Hluboká nad Vltavou Zámek Hluboká Nádvoří
Nádvoří 17624