Jihočeský kraj Hluboká nad Vltavou

Městečko Hluboká nad Vltavouje známé především díky svému stejnojmennému zámku. Obec vznikla jako podhradí pod starým hradem založeným v první polovině 13. století Václavem I. Z podhradí se vyvinulo městečko, které bylo až do roku 1869 zvané Podhradí. Dobře opevněný hrad byl oporou královské moci. Se založením města Českých Budějovic se však králův zájem o Hlubokou zmenšil. V roce 1285 získal Hlubokou Vítkovec Záviš z Falkenštejna. Po jeho smrti obec často střídala majitele. Až Karel IV. zde založil rybniční hospodářství. Jeden z dalších majitelů, Vilém z Pernštejna, začal rozvíjet lesní hospodářství a pokračoval v zakládání rybníků. Tehdy byl založen také blízký rybník Bezdrev, jeden z největších českých rybníků. V centru městečka stojí pseudogotický kostel svatého Jana Nepomuckého z roku 1846.

Nejcennější památkou Hluboké je známý zámek upravený ve stylu anglické tudorské gotiky, původní raně gotický hrad, který získal svou dnešní podobu po několika přestavbách. Okolo zámku se rozkládá rozsáhlý anglický zámecký park s mnoha vzácnými dřevinami, ze kterého jsou krásné výhledy na blízké České Budějovice, Novohradské hory a Šumavu. Park přechází v parkovitě upravenou po staletí cíleně utvářenou hospodářskou krajinu s rybníky a stromořadími staletých dubů s kočárovými cestami, rozlehlými oborami a bažantnicemi.

Více na http://www.jiznicechy.org/cz/