Francie

Nejlépe hodnocené
Nejnavštěvovanější - tento měsíc

Francie, země s velkým šarmem

Od Atlantského oceánu až k Středozemnímu moři, od řeky Rýna až k Pyrenejím se prostírá Francie, největší stát západní Evropy. Patří k ní také ostrov Korsika ve Středozemním moři a řada menších ostrovů. Francouzská republika zahrnuje i další území mimo Evropu, v Severní a Jižní Americe, v Karibském moři, v Indickém oceánu a v Oceánii, společně zvaná Zámořská Francie. Sem spadá například Francouzská Polynésie nebo ostrovy Martinik a Réunion.

Kontinentální Francie

V rozlehlé zemi si lze pro návštěvu opravdu vybírat mezi přitažlivými místy, ať už osídlenými lokalitami nebo málo dotčenými přírodními oblastmi. Protože na pobřeží Středozemního moře panuje teplé subtropické podnebí, je Francie velmi oblíbenou destinací pro letní dovolené. Jinak má většina země mírné oceánské podnebí.

Sever pevninského území Francie tvoří mísovitě prohnutá nížina Pařížské pánve. Západně od ní ležící Bretaňský poloostrov vyplňuje kamenitá pahorkatina, mořské pobřeží je tu lemováno útesy a skalnatými ostrůvky. Na východě obklopuje Pařížskou pánev pohoří Vogézy a jih Francie zaujímá rozsáhlý Centrální masív. Jeho nejvyššími částmi jsou vyhaslá sopečná pohoří (Monts Dore 1885 m n. m. a Monts du Canta 1858 m n. m.) a významná krasová území (Les Causses) s jeskyněmi a podzemními toky. Tyto oblasti jsou také známými místy turistických výprav.

Rozsáhlé nížinné území Akvitánské pánve se rozkládá na jihozápadě v povodí řeky Garonny, ústící do Atlantského oceánu. Pobřeží Biskajského zálivu tu lemuje zajímavá oblast písečných přesypů (Landes de Gascogne). Do Atlantiku se vlévá většina francouzských řek, významné jsou ještě Loira a Seina. Jihovýchod Francie odvodňuje Rhôna do Středozemního moře a severovýchod Rýn s Moselou do Severního moře. Největší jezera se nacházejí v Alpách, velikostí jim vévodí Ženevské.

Velehory

Na jihovýchodě Francie se prostírají velehorská pásma Západních Alp, o jejichž nejvyšší vrchol Mont Blanc (4 808 m n. m.) se Francie dělí s Itálií. Alpy jsou jedním z nejoblíbenějších turistických cílů a vznikla tu řada letovisek zimních sportů, populární je třeba Chamonix přímo pod nejvyšší horou Evropy. Turisticky významné jsou v Alpách i národní parky v horských masívech Vanoise a Écrins, nebo méně známá oblast ledovcových jezer Mercantour. Horská turistika ale láká i do Pyrenejí, které ohraničují jih Francie. Jejich nejvyšší vrcholy leží už na území Španělska. Přírodním unikátem je tu skalní masív Monte Perdido.

Historie

Území Francie bylo obydlené odpradávna, stopy po dávných obyvatelích se objevují především na jihozápadě země v regionu Akvitánie. V údolí Vézère poblíž města Périgeux se nachází jeskynní komplex Lascaux, který se proslavil malbami pocházejícími z doby mladšího paleolitu.

Ve starověku žili na území Francie Keltové, zároveň zde vznikaly řecké kolonie. Než tu po vpádu germánských kmenů vznikla Franská říše, byla země ještě římskou provincií zvanou Galie. Francie jako samostatný stát vznikla v roce 843 ze západní části Franské říše. Na přelomu 17. a 18. století za krále Ludvíka XIV. dosáhla jako monarchie největšího rozkvětu, byla jedním z nevlivnějších evropských států. Následný úpadek byl jedním ze spouštěčů revolučních změn, které se zde postupně odehrávaly a při nichž vznikaly republiky střídané zanedlouho císařstvími a opět republikami. Nejvýraznější postavou tohoto období byl Napoleon Bonaparte, vojevůdce, který si začátkem 19. století dokázal podrobit většinu Evropy, než byl definitivně poražen v bitvě u Waterloo.

Připomínek bohaté kulturní minulosti Francie je na jejím území nepřeberně. V celkovém počtu 38 míst zapsaných do seznamu světového dědictví UNESCO se jedná z naprosté většiny o historické stavební památky.

Současná Francie

Od roku 1870 zůstala Francie nepřetržitě republikou, ovšem politický systém zde byl poměrně nestabilní, několikrát byla měněna ústava, takže se nyní nalézá v období takzvané Páté republiky. Je jedním ze zakládajících členů Evropské unie a v poslední době velmi aktivně podporuje jednotnou evropskou politiku.

Je to hospodářsky vyspělý stát s výkonným průmyslem a rozvinutým zemědělstvím. Známý je průmysl strojírenský s rozsáhlou výrobou dopravních prostředků, také zbrojařství a elektrotechnika nebo letecký a kosmický průmysl. Francie se prezentuje jako největší producent a vývozce zemědělských produktů v Evropě, proslula zvláště vinohradnictvím.

Charakteristický je pro tuto přímořskou zemi rybolov i chov ústřic, význam má námořní plavba s nejvýznamnějšími přístavy Marseille, Le Havre a Dunkerque.

Pro ekonomiku země má velký význam cestovní ruch.

Města

Hlavní město Francie Paříž vytváří v severní části země velkou aglomeraci, ve které žije přes 12 miliónů lidí. Její dominance v oblasti hospodářské, politické a kulturní je v celé zemi i ve světě velmi výrazná. Île-de-France, nejmenší a zároveň nejlidnatější region Francie, zahrnuje právě tuto metropolitní oblast.

Paříž leží na řece Seině, především na jejím pravém břehu, asi 160 km od mořského pobřeží.

Významná místa a památky tohoto velkoměsta jsou všeobecně známé. Asi nejnavštěvovanější je Eiffelova věž, ale nelze vynechat ani katedrálu Notre Dame nebo největší palácový komplex Louvre, využívaný jako muzeum a chránící i slavný obraz Mony Lisy.Neopakovatelné umělecké charisma Paříže se dá pocítit u basiliky Sacré Cœur nebo třeba na hlavní třídě Les Champs Elysées.

Jinak na území Francie převažují sídla malé a střední velikosti, velkoměst najdeme v této rozsáhlé zemi ani ne čtyřicet. Dalšími velkými městy jsou na jihu země Toulouse, Bordeaux a Lyon, na středomořském pobřeží Marseille, Montpellier a Nice, na západě Nantes, na severu Strasbourg a průmyslové Lille.

Zámky

Proslavené jsou francouzské zámky. Nejblíže u Paříže láká zámek ve Versailles, o kterém možná ani není tolik známo, že jeho zašlou slávu pomáhal obnovit po 1. světové válce americký mecenáš J. D. Rockefeller.

Nedaleko hlavního města Francie se nachází i zámek Chantilly, kde je umístěna velká sbírka historických maleb, největší hned po galerii Louvre. Zámek proslavilo rovněž konání dostihů. Na území metropolitní oblasti Paříže leží i lovecký zámek francouzských králů Fontainebleau s nádherným parkem.

Věhlasné je ovšem údolí řeky Loiry. Podél jejího toku vzniklo na 120 pozdně gotických a renesančních zámků, které jsou vděčnými turistickými cíli.

Setkání s vínem i památkami

Cesta za vínem a vinohrady se může stát zároveň návštěvou zajímavých míst a památek Francie.

Výrobou šumivých vín se proslavila oblast Champagne na severovýchodě Francie. Ovšem bohatství kraje Champagne připomíná i jméno zdejšího města Troyes.A to proto, že základní váhová jednotka drahých kovů, trojská unce, začala být používána ve středověku právě na zdejších trzích a získala odtud své jméno.

Významnou vinařskou oblastí je region Akvitánie, především okolí jeho administrativního centra Bordeaux. Kromě vinic pokrývají velkou rozlohu této oblasti lesy, ale najdou se tu i krásná městečka, kostely, zámky.

Zřejmě největší vinařskou oblastí na světě je region Languedoc-Rousillon, rozkládající se na pobřeží Středozemního moře od Rhôny až k Pyrenejím. Pěstují se zde většinou druhy pro běžnou spotřebu, hlavně červené odrůdy. Nejjižněji položeným větším městem tohoto kraje je Perpignan. Za návštěvu určitě stojí také Carcassonne, krásně zachovalé historické město s opevněním.

Vinařských oblastí má ovšem Francie ještě daleko víc a všechny její kraje mají pro návštěvníky mnoho dalších krás.