Egypt

Nejlépe hodnocené
Nejnavštěvovanější - tento měsíc

Egypt, starověk a současnost

Faraoni, pyramidy, Kleopatra, vykopávky v písečné poušti, to bývala představa spojená se slovemEgypt. Jenže dnes se tato už severoafrické země běžně objevuje v nabídce pobytových turistických destinací. Počasí dovolující koupání v moři po většinu roku, exotické prostředí a starobylé památky, úroveň rekreačních středisek, to vše čím dál víc přitahuje naše cestovatele. V poslední době počet návštěvníků snižují obavy ze složité politické situace. Egyptská vláda se ale snaží udělat pro bezpečnost turistů maximum, neboť turistický ruch se významně podílí na příjmech obyvatel.

Horká tvář země

Egyptská arabská republika leží v severovýchodní Africe a na Sinajském poloostrově, který náleží ke světadílu Asie. Egypt je lemován pobřežími Středozemního a Rudého moře a jeho území tvoří z největší části poušť Sahara. Část na západ od Nilu se nazývá Libyjská poušť, sklání se zvolna od jihu k severu. Je rozčleněná masívy hor, osamělými stolovými horami, v proláklinách vznikly oázy. Na východ od Nilu se rozkládá Arabská poušť, při pobřeží Rudého moře hornatá a skalnatá. Suchý a hornatý je i Sinajský poloostrov, oddělený od afrického kontinentu Suezským průplavem. Průplav spojující Středozemní a Rudé moře podstatně zkracuje lodím cestu z Evropy do Indického oceánu a zisky z něj výrazně přispívají egyptské ekonomice.

Voda, základ života lidí

Podnebí na pobřeží je subtropické, což znamená suchá léta a deštivé zimy. Ve vnitrozemí se kontinentální podnebí vyznačuje velkými teplotními rozdíly během dne i roku, prší tu minimálně nebo vůbec ne. Jediný stálý tok je řeka Nil, míří přes celou zemi od severu k jihu. Egypt má na svém území dolní úsek toku, který při jižní hranici začíná Asuánskou přehradou. Přehradní jezero se táhne v délce téměř 500 km.

V pásu kolem Nilu o šířce 15 až 20 km jsou vhodné podmínky pro zemědělství a žije zde naprostá většina obyvatel Egypta (97%). Hlavní obyvatelé jsou muslimští Arabové. S místními kulturními a náboženskými zvyky je třeba počítat, například s termíny svátků nebo při volbě oblečení u návštěvy církevních památek.

Různorodá dovolená

Nyní láká Egypt své návštěvníky hlavně na pobyty u moře. Rudé moře je pro Evropany nejdosažitelnější korálové moře s bohatou podmořskou faunou. Při jeho egyptském pobřeží se nalézá mnoho lokalit vhodných a vybavených pro potápění. Zatímco vodní sporty tu lze provozovat téměř po celý rok, pro poznávací zájezdy je lepší využít chladnější zimní období od října do dubna. Oblíbenou formou dovolené se stala cesta lodí po Nilu, dají se tak pohodlně shlédnout všechny významné pamětihodnosti. Zřejmě díky své novější historii spjaté s Velkou Británií získal Egypt i věhlas místa, kde se dobře hraje golf, je tu velké množství golfových hřišť.

Přímořská letoviska

Snad nejvíc propagovanou destinací je Hurghada. Z původní rybářské vesničky na pobřeží Rudého moře od 70.let minulého století postupně vznikalo rozsáhlé turistické letovisko rozložené ve téměř 40 km dlouhém pásu po mořském pobřeží. Kromě čistého moře s výbornými podmínkami pro potápění je tu výhodou blízkost nejdůležitějších památek. Pro pobyt u západního pobřeží Rudého moře si lze ovšem vybrat z dalších míst, třeba El Gouna, Safaga nebo Marsa Alam.

Přímořská letoviska má Egypt i na Sinajském poloostrově, nabízí se Dahab nebo Taba. Na jižním cípu Sinajského poloostrova je oblíbené i Šarm as-Šajch (Sharm El Sheikh). V jeho bezprostřední blízkosti se nachází mořský národní park Ras Mohamed, kde se dá plout a potápět kolem nádherného korálového útesu. Pobyt v této oblasti umožňuje výlety za památkami do sousedního Jordánska (skalní město Petra) a Izraele (Jeruzalém, Mrtvé moře).

Káhira

Hlavní město Egypta a nejlidnatější město Afriky má asi 16 miliónů obyvatel. Nachází se na severovýchodě země, před začátkem nilské delty. Nejstarší část, Islámská Káhira, je zařazena na seznam světového dědictví UNESCO. Městu dominuje pevnost – Saladinova Citadela, založená ve 12.století na obranu proti křižákům. V ní se nachází alabastrová mešita Muhammada Aliho, obložená tímto kamenem do jedné třetiny své výšky. V Káhiře byste si neměli nechat ujít ani návštěvu Egyptského muzea se sbírkou staroegyptských památek včetně pokladů z Tutanchamónovy hrobky. A nelze vynechat bazar, známý Chán Al-Chalílí.

Pyramidy a chrámy

Pozornost historiků a archeologů přitahuje Egypt odedávna. Na jeho území se ve starověku rozvinula civilizace až do formy jednotného centralizovaného státu. Pozůstatky monumentálních staveb a umělecké výtvory z té doby obdivujeme dodnes.

Gíza leží poblíž hlavního města v metropolitní oblasti Velké Káhiry. Zde měl starobylý Egypt své hlavní město a u něj vznikl komplex staveb z období Staré říše, z doby kolem 2500 př.n.l. Tři velké pyramidy a sfinga poskytnou bezprostřední zážitek setkání s dějinami. Velká pyramida, Cheopsova, je opravdu jedním ze sedmi divů světa.

Oblíbeným cílem je oblast Vesetu u města Luxoru asi 700 km od Káhiry. Luxor ve starověku Řekové nazývali Théby. Na východním břehu Nilu lákají staroegyptské chrámové komplexy Karnak a Luxor, vzájemně propojené alejí sfing. Na protějším břehu se v poušti nacházejí pozůstatky královských hrobek – v Údolí králů a Údolí královen a také zbytky zádušních chrámů. Zde stojí i jedinečný chrám královny Hatšepsut v Dér el-Bahrí, částečně zapuštěný do skalisek horského masívu.

Horní Egypt proslul také díky alabastru, jehož jméno se odvozuje z názvu starověkého města Alabastron. Tento kámen je tu odedávna používán na výrobu sošek a uměleckých předmětů. Místní umělci rádi přivítají návštěvníky v alabastrových dílnách.

Na Sinajském poloostrově se zachovaly památky z raně křesťanské éry. Klášter svaté Kateřiny je jednou z nejstarších staveb Byzantské říše a od něj lze vystoupit na Mojžíšovu horu (Jabal Musa), považovanou za biblickou horu Sinaj.

Kolosální stavby a sochy starověkého Egypta se stěží vejdou do obyčejného fotoaparátu, a tak si zkuste jejich neobyčejnou atmosféru vychutnat s našimi virtuálními prohlídkami.