ČR Kraj Vysočina Dolní Rožínka Strašidelný zámek Draxmoor Nádvoří
Nádvoří 4314