Podle pověsti vznikly Dětenice za vlády přemyslovského knížete Oldřicha v 1. pol. 11. století, který lovil se svoji družinou ve zdejších hlubokých lesích a našel zde zbloudilé a opuštěné děti. Protože se jednalo o člověka ve skrze ušlechtilého, dětí se ujal. Nechal jim postavit ves a na jejich počest ji pojmenoval Dětenice. V roce 1927 koupil Dětenice stavitel ing. Emanuel Řehák, velký vlastenec, který dětenické panství přivedl opět k prosperitě a dokonce část zámku již tenkrát za první republiky zpřístupnil veřejnosti. Bohužel pro něj i pro zámek přišel rok 1948. Pan Řehák i se svoji manželkou dostali jednopokojový byt na Kladně a zámek se svými cennými sbírkami byl z větší části rozkraden. Potom soudruzi zřídili na zámku dívčí zahradnickou školu. Ale pod obavou ze špatného vlivu tohoto feudálního či buržoazního přežitku na mladé zahradnice, raději nechali přátelé Sovětského svazu udělat ze zámku zvláštní internátní školu, lidově zvanou pasťák. Naštěstí přišel rok 1998, kdy zdevastovaný zámek koupili manželé Ondráčkovi a po rozsáhlé, ale velice šetrné rekonstrukci, která nemá v současnosti mezi českými zámky obdobu, zpřístupnili zámek Dětenice na prahu třetího tisíciletí veřejnosti. Jak se jim tato rekonstrukce povedla, můžete posoudit při Vaší návštěvě tohoto skvostu mezi zámky. Více informací naleznete na www.zamekdetenice.cz .