Chorvatsko

Nejlépe hodnocené
Nejnavštěvovanější - tento měsíc

Češi milují Chorvatsko. Má moře a je blízko, je to neoblíbenější zahraniční destinace českých turistů. Než ale opravdu vyrazíte na jih za jeho zajímavostmi, krátký virtuální výlet se dá podniknout hned tady a teď.

Chorvatsko - co o něm víme?

Dvě rozdílné části této země se jako dvě oddělená ramena pomyslného písmene V spojují na severovýchodě u slovinských hranic. Přímořská oblast zaujímá podstatný úsek východního pobřeží Jaderského moře s množstvím ostrovů, vnitrozemní rameno klesá od západu na východ, od svahů Alp až do Panonské nížiny k Dunaji. Lidé si chválí Chorvatsko i díky příjemnému počasí, je ovlivněné středozemním klimatem, s mnoha slunečnými dny. Léta jsou zde suchá a horká, zimy mírné a vlhké. Nezbytnou součástí života u moře je vítr, i když v létě jeho vlivy tolik nepocítíme. S nebezpečím zdejších silných větrů je nutné počítat hlavně při plavbě po moři. Nejznámější je bóra, poryvový vítr padající z hornaté pevniny k pobřeží, který se vyskytuje nejhojněji v blízkosti horského pásma Velebit.

Hlavní město Záhřeb leží ve vnitrozemí, u řeky Sávy, která je hlavním tokem odvádějícím vodu z kontinentální části.

Celé Chorvatsko poskytuje svým návštěvníkům širokou nabídku – rekreaci u moře doplňuje horská turistika, poznávání přírodních parků nebo historických památek od antiky až po baroko.

Památky

Hustotu výskytu památek má Chorvatsko na svém území nadprůměrnou, sedm jich figuruje v seznamu UNESCO. Jsou to katedrála Sv. Jakova v Šibeniku, Eufraziova bazilika v Poreči a Diokleciánův palác ve Splitu, který je nejlépe zachovanou stavbou antického původu na chorvatském území. Dále sem patří historické jádro města Trogir ležící na umělém ostrůvku propojeném zvedacím mostem přes Trogirský kanál a také město Dubrovník s jeho mohutným obranným opevněním městských hradeb budovaných od 13. do 16. století. Jediným přírodním unikátem v tomto seznamu jsou Plitvická jezera, soustava stupňovitě nad sebou seřazených krasových jezer spojených vodopády.

Poslední, Starigradsko polje na ostrově Hvar, je dochovanou památkou na řeckou parcelaci pozemků.

Unikátní příroda

Národních parků byste zde napočítali osm – nejnavštěvovanější jsou Plitvická jezera, známá je i soustava vodopádů, peřejí a kaskád, které vytváří řeka Krka, dále skupina 147 ostrovů a útesů v severní Dalmácii Kornati, oblast jezer na ostrově Mljet, souostroví Brijuni, skalní útvary Paklenica v pohoří Velebit a park Severní Velebit. Patří sem také Risnjak v horském masívu Rijesnik, který s navazujícím pohořím Snježnik rozděluje Chorvatsko na kontinentální a přímořskou část.

Pobřeží

Díky silně členitému pobřeží s ostrovy získalo Chorvatsko pověst turistické perly Středomoří. Strmé vápencové útesy se na pobřeží střídají s nižšími flyšovými partiemi, kde často vznikají pláže.

V nejsevernější části pobřeží vyniká Istrijský poloostrov (Istrie), jehož západní pobřeží je jednou z nejnavštěvovanějších destinací. Pouť po historických památkách může začít právě zde – v antice – římským amfiteátrem v Pule.

Členitost pobřeží podněcuje místní obyvatele k nejrůznějším řešením dopravy, takže zde lze zažít cestování lodními trajekty nebo obdivovat mohutné stavby mostů.Jeden z nejdelších mostů na světě v délce 1 430 m vede z pevniny na ostrov Krk. Nový most byl postaven přes mořskou úžinu v Maslenici, je 378m dlouhý a tyčí se 90 m nad mořskou hladinou. Zajímavý most byl dokončen i v Ugljanu.

Ostrovy

Je jen jedna evropská země, která má víc ostrovů než Chorvatsko. Prvenství v počtu ostrovů totiž náleží Řecku, chorvatské ostrovy to ovšem vynahradí svou neopakovatelnou atmosférou. Ostrovů je tu víc než tisíc, ale jen asi padesát je obydlených. Pobyt na ostrovech poskytuje nádherné zážitky, je to svérázný svět s překrásnou architekturou, památkami, tradicí kamenického umění, s majáky na skaliskách a zajímavou přírodou, s klidným nenarušeným způsobem života.

Dva největší ostrovy jsou Cres a Krk, známé jako rekreační letoviska, ale vybavené i dostatečnou infrastrukturou a průmyslem, je zde letiště a těží se tu ropa. Na ostrovech se pěstují olivovníky, fíkovníky a vinná réva, pěstují se zde i tradiční kulturní události a zvyky, uchovávají se památky, legendy, tím vším je známý například ostrov Korčula.

Ostrov Brač se zase proslavil svým kvalitním kamenem, vápencem používaným na významných stavbách a tvořícím zde krasové jevy, propasti a jeskyně, některé vhodné i pro potápění.

Pláže

Když se řekne Chorvatsko, představí si většina z nás především mořské pláže – jednu z nejkrásnějších mají na ostrově Brač, Zlatni rat je písečná kosa vedoucí kolmo do moře, měnící svůj tvar a poskytující nejlepší možnosti pro windsurfing. Známé jsou pozvolně klesající pláže s jemným pískem na ostrově Rab nebo na pobřeží v Omiši.

Výběr zahrnuje nejrůznější druhy. Jsou tu pláže kamenité a skalnaté, jsou tu pláže uměle upravené a vybavené nebo naopak pláže opuštěné, v maličkých zátokách s průzračnou vodou. Nejčastěji jsou pokryté čistým hrubým pískem nebo drobnými oblázky jako v oblasti Makarské riviéry.

Skalní útesy

Rozervané skalnaté pevninské pobřeží nabízí řadu úžasných scenerií, třeba v zátoce Zavratnica blízko rybářské vesničky Jablanac, odkud se také vyráží ke skaliskům horským – do horského pásma Velebitu. Až v nejjižnějším cípu chorvatského pobřeží se tyčí nejdelší souvislý pás klifů na chorvatském Jadranu, dosahující v nejvyšších bodech až 300 m a průměrně 150 m. Dobrodružstvím se může stát návštěvapláže Pasjača pod těmito Konavelskými skalními stěnami, k níž vede chodníček z 250 m vysokého klifu u vesnice Popoviči.

Města, přístavy

Města na ostrovech mají většinou nedotčený historický charakter, jako třeba Korčula, kde má opevněné staré město ulice uspořádané na obranu proti větrům do vzoru rybí kostry. Stará centra měst se často tyčí na mysech či poloostrovech a jsou obklopená opevněním (Rab).

Řadu velkých měst má Chorvatsko na pobřeží, vznikala a rozšiřovala se na antických základech, vzkvétala díky přístavům.Důležité jsou Pula, Rijeka, Zadar, Šibenik, Split a Dubrovník. Mají zajímavé památky, ale nejkrásnější přístav má prý Skradin, městečko na pobřeží u řeky Krka, místo osídlené již od starověku. Pokud vás zajímají nové umělecké počiny, pak navštivte nábřeží v Zadaru, kde vznikly audiovizuální projekty Mořské varhany a Pozdrav slunci.

Nechte se pohladit tím chorvatským sluncem, procestujte scenerie nabídnuté virtuálními pohledy, nalaďte se na struny léta ještě dřív, než se vypravíte na ta zajímavá místa.