Jihočeský kraj České Budějovice

Královské sídlo na soutoku Vltavy a Malše, zasazené do rybničnaté krajiny jižních Čech, tak lze charakterizovat České Budějovice. Statutární město a správní centrum Jihočeského kraje má dnes více než 90 milionů obyvatel, působí v něm významné vědecké a kulturní instituce.

Dějiny města

Je známo, že král Přemysl Otakar II. založil České Budějovice v roce 1265, aby upevnil svůj vliv na jihu Čech. Pravidelné půdorysné uspořádání městského centra se dochovalo dodnes a pokládá se za vrchol urbanismu své doby. Rozlehlé čtvercové náměstí Přemysla Otakara II. je v naší republice druhé největší. Barokní Samsonova kašna v jeho středu patří také k největším u nás, a to díky nádrži o průměru 17 metrů. Náměstí obklopují domy s podloubími, původní gotické stavby si bohatí měšťané hlavně v 16. století upravovali do renesanční podoby. Právě v tomto období zaznamenaly České Budějovice velký rozvoj, napomohla tomu těžba stříbra v okolních dolech, hlavně v blízkém Rudolfově. Bohatství také přinášel obchod se solí, chov ryb a vaření piva.

Historické centrum

Na náměstí zaujme barokní radnice, z jejíž prostřední věže zaznívá od roku 1995 zvonkohra. I uvnitř budovy lákají k prohlídce zajímavé exponáty, například originály soch ze Samsonovy kašny, nebo pod podloubím loket – kdysi používaná délková míra.

Největší dominantou náměstí je však 72 m vysoká Černá věž. Turistům poskytuje pohled nejen na střed města, ale i do širokého okolí, kde vyniká hora Kleť. Samostatně stojící věž byla vystavěna z obranných důvodů, sloužila ale také jako zvonice nedalekému kostelu sv. Mikuláše. Ten se stal později významnou katedrálou. O obnovu vedlejší kaple Smrtelných úzkostí Páně se postaral biskup Jan Valerián Jirsík, jehož socha stojí u Černé věže.

České Budějovice se mohou pochlubit i stavbami pamatujícími založení města. Nejvýznamnější je Dominikánský konvent. Zdejší gotická trojlodní bazilika kostela Obětování Panny Marie ukrývá starobylé nástěnné malby. Piaristické náměstí u konventu bývalo dříve hřbitovem, pro připomínku sem proto umístili do dlažby kříž a symbolické náhrobky. Na náměstí zaujme také vysoká gotická budova Solnice. Sloužila postupně jako zbrojnice, sýpka a posléze úložiště soli. Nyní tu sídlí Motocyklové muzeum.

Širší střed města

Pro řadu lidí je synonymem slov České Budějovice jméno věhlasné restaurace Masné krámy. Jedná se o cenný dům s renesančním štítem a trojlodním vnitřním členěním, který vznikl v polovině 16. století pro krámky řezníků. Po druhé světové válce se uvažovalo o jeho zbourání, ale pak naštěstí získal nové správné využití.

V okolí hlavního náměstí se nalézají i další honosné měšťanské domy: Wortnerův dům je sídlem Alšovy jihočeské galerie, Zátkův dům v Krajinské ulici dnes slouží jako hotel.

Voda ve městě

Historický střed obklopuje téměř na všech stranách vodní hladina. Obtéká jej Mlýnská stoka, provázená městským parkem. Z druhé strany sem zasahuje slepé rameno Malše lemované Zátkovým nábřežím. To končí u Předního mlýna, zrekonstruovaného na hotel Budweis. Tyto dva vodní prvky společně s tokem Vltavy také vytyčují vedlejší Sokolský ostrov, klidný prostor pro relaxaci i sportovní aktivity. Ukrývá sportovní stadiony a krytý bazén.

Na soutoku Vltavy s Malší, prakticky v centru města, stojí také Hvězdárna a planetárium České Budějovice, kde se lze zúčastnit třeba pozorování slunce. Z historického středu se do této části města dostaneme mosty překonávajícími Malši – Železným nebo vzdálenějším Zlatým. Ještě před nimi se dá odbočit k monumentální budově Jihočeského muzea.

U Dlouhého mostu přes Vltavu se nachází na místě bývalé Lannovy loděnice přístav, odkud vyplouvají lodě a lodičky na vyhlídkovou plavbu. O něco výše přehrazuje říční tok mohutný Jiráskův jez s vodní elektrárnou. Technickou památkou je vodárenská věž u Litvínovického mostu, vysoká skoro 45 m, s typickou střechou ve tvaru komolého jehlanu. Vybudována byla původně kvůli zásobování Samsonovy kašny.

Ještě věda a technika

Budeme-li se zajímat o další technické zajímavosti, pak nelze opomenout Muzeum koněspřežky, umístěné ve strážním domku v Mánesově ulici. Připomíná slavnou éru první evropské koněspřežné železnice na trati České Budějovice – Linz.

Zajímavostí jsou též Mariánská kasárna z poloviny 19. století, a to díky tomu, že v nich trávili vojenskou službu známí umělci, především Jaroslav Hašek, ale také básník Fráňa Šrámek nebo dramatik a prezident Václav Havel. Historicky cennou stavbou je i budova vlakového nádraží, postavená začátkem minulého století v novorenesančním slohu.

Moderní mrakodrap, hotel Gomel, krášlí panorama města od 80. let minulého století. V roce 2012 byl rekonstruován na Clarion Congress Hotel.

Dlouhá tradice výroby piva proslavila České Budějovice nejen u nás, ale i ve světě. Zdejší Budvar muzeum zve na exkurzi do slavného pivovaru. Ještě starší je Budějovický měšťanský pivovar s tradicí od roku 1795, dříve známý také jako Pivovar Samson.

Pro relax

Rovněž zájemce o jiné druhy zábavy tu čekají příjemné zážitky. Ať už na nákupní Lannově třídě, pojmenované po významném místním podnikateli, nebo ve stylových hospůdkách a restauracích. Společenské vyžití ve městě poskytují kulturní zařízení, divadla, kluby, kavárny, galerie. Rozlehlý park Stromovku na levém břehu Vltavy zase díky jeho stezkám oceňují cyklisté nebo in-line bruslaři.

České Budějovice se také proslavily pořádáním nejrůznějších akcí. Známé jsou hudební slavnosti pojmenované po operní pěvkyni Emě Destinové, nebo výstava Země živitelka.

Vstupte teď do tohoto krásného města prostřednictvím našich panoramat.