Středočeský kraj Byšice Letecký pohled - u kostela (2017)